FAIR PLAY-CODE

FAIR PLAY-CODE

Sport, met name voetbal, wordt sterk gewaardeerd in onze maatschappij. De laatste jaren heeft de sport een centralere positie gekregen. Door de belangrijke rol die sport speelt in onze samenleving en het grote aantal personen dat erbij betrokken is, is sport een belangrijk instrument geworden voor het communiceren van normen en waarden. Het gedrag dat in de sport wordt getoond omvat waarden als respect, zelfdiscipline, tolerantie en bescheidenheid. Matchfixing ondermijnt deze principes. Om te voorkomen dat dergelijk gedrag wordt overgedragen van sport naar het dagelijks leven, is het belangrijk om het begrip van de regels en het risico van matchfixing te vergroten.

Een van de aspecten van het educatietraject is de ‘Fair Play Code’. Deze gedragscode voor spelers, die beschikbaar is op onze website, beschrijft de leidende principes van integriteit van sportweddenschappen en de verwachte gedragsnormen. De code volgt de principes:

Wees slim

Ken de regels en begrijp de geest van het spel- Maak uzelf vertrouwd met de verwachte gedragsnormen en richtlijnen voor integriteit van sportweddenschappen. Respecteer de regels van alle relevante belanghebbenden, zodat u op de hoogte bent van de meest recente positie van uw sport, met betrekking tot weddenschappen. Het overtreden van de regels ondermijnt de geest van het voetbal en de beginselen van respect en eerlijkheid. Je kunt worden gestraft en de integriteit van het spel beschadigen.

Wees veilig

Kijk en speel het veilig, wed nooit op je sport- Wed of gok nooit op je eigen wedstrijden of competitie. Verlies of voer een bepaalde actie niet opzettelijk uit met het oog op een weddenschap en/of voor persoonlijk gewin. Moedig andere belanghebbenden niet aan om te wedden op wedstrijden waaraan je deelneemt. Weiger deelname aan activiteiten die uzelf of voetbal kunnen schaden.

Wees voorzichtig

Wees voorzichtig met de informatie die je met anderen deelt- Als speler heb je mogelijk toegang tot gevoelige informatie. Deel nooit zulke inzichten met het grote publiek als je niet weet waar deze informatie naartoe kan worden gelekt. Denk aan het imago en de reputatie van de sport en je club.

Wees schoon

Speel eerlijk en wees eerlijk, fix nooit een evenement – Raak niet betrokken bij criminele activiteiten. Presteer altijd naar beste vermogen. Laat je niet manipuleren door anderen. Wees voorzichtig met verdachte activiteiten binnen de gokindustrie.

Open zijn

Vertel het anderen wanneer je verdacht gedrag ervaart of daarvan getuige bent- Wees je ervan bewust dat anderen je kunnen helpen (bijvoorbeeld je spelersvakbond en/of iemand die je kunt vertrouwen) voor het geval je wordt benaderd. Neem altijd contact op voor hulp als iemand jou of een van je teamgenoten benadert, voordat het uit de hand loopt.

De ‘Fair Play Code’ vervult drie belangrijke functies. Ten eerste moeten degenen die geacht worden regels of wetgevingen na te leven, deze kunnen begrijpen. Dit document zal spelers vertrouwd maken met wat wel en niet is toegestaan. Ten tweede vormen deze richtlijnen de algemene beginselen van fair play en bieden ze een kader om disciplinaire maatregelen te treffen. Ten slotte gaat deze code of conduct ook in op gedrag vóór, tijdens en na de wedstrijd, zodat voetbalclubs hun spelers kunnen begeleiden, informeren en ondersteunen om het spel eerlijk te houden.

Doe mee! Wees eerlijk, speel eerlijk, word ambassadeur van eerlijk voetbal.