Fair Sport 4 All Workshop bij Club Brugge!

11 januari 2023

Fair Sport 4 All Workshop bij Club Brugge!

Gisteren, op 10 januari, vond de tweede Fair Sport 4 All Workshop in samenwerking met UNIBET plaats in het trainingscomplex van Club Brugge, één van de EFDN-leden. De workshop bestond uit een mix van leermiddelen om de Club NXT, het onder 23 team van Club Brugge, te leren over de gevaren van match-fixing en wat ze moeten doen als ze op enigerlei wijze betrokken zijn bij een match-fixing situatie.

Match-fixing wordt gezien als een van de grootste bedreigingen voor het hedendaagse voetbal. Het ondermijnt de algemene geest van de sport en de principes van eerlijkheid, respect en integriteit. Door het wijdverspreide en wereldwijde karakter van match-fixing is dit probleem nu een prioriteit geworden voor sportbewegingen en overheden wereldwijd. Daarom heeft het European Football for Development Network het programma Fair Sport 4 All opgezet, om de aandacht te vestigen op de verantwoordelijkheid die iedereen heeft om zuivere en eerlijke wedstrijden te bevorderen.

ONDERWIJS

Fair Sport 4 All heeft gebruiksvriendelijke educatieve instrumenten ontwikkeld die door alle bij het spel betrokken partijen kunnen worden gebruikt:

  • Spelers, managers en andere betrokkenen bij het voetbal meer bewust maken van de verschillende soorten corruptie, fraude en match-fixing die zich op de verschillende niveaus van het voetbal voordoen.
  • Aanleren van vaardigheden om aanbiedingen en verleidingen tot match-fixing te weerstaan.
  • Aangeven hoe incidenten in verband met match-fixing aan de relevante autoriteiten kunnen worden gemeld.

Dit programma omvat allround onderwijs, waarbij de kern van match-fixing centraal staat. Het educatieve gedeelte zal bijdragen tot een beter begrip van de regels en risico’s in verband met match-fixing, in samenwerking met clubs en spelers en alle belanghebbenden bij het spel. Onderwijs is een fundamenteel onderdeel van het Fair Sports 4 All-programma, omdat het ertoe bijdraagt dat alle clubs, officials, spelers en belanghebbenden zich inzetten voor de bescherming van de integriteit van het spel.

WORKSHOP

De workshop begon met een presentatie van EFDN-medewerker Joris Meeuwsen, die de spelers informeerde over wedstrijdvervalsing. Er werd ingegaan op de gevaren, de betrokken partijen, de gevolgen, hoe wedstrijdvervalsing vaak voorkomt, hoe te reageren op situaties van wedstrijdvervalsing (inclusief The Red Button App), en nog veel meer.

Vervolgens namen de spelers enthousiast deel aan een Kahoot-quiz die de onderwerpen tijdens de presentatie samenvatte. Veel deelnemers presteerden zeer goed nadat ze tijdens de presentatie veel hadden geleerd.

Tot slot nam het hele eerste team deel aan het nieuw ontworpen rollenspel “Fair Sport 4 All”. De spelers kregen verschillende rollen: “Een eerlijke en integere speler” of een “Match fixer” met opdrachten als “een gele kaart krijgen voor tijdverspilling” of “een corner weggeven”. De spelers probeerden allemaal hun taak te volbrengen en aan het eind van de wedstrijd stemden ze allemaal over wie volgens hen de wedstrijd had “gefixt”. Zo konden de spelers beter begrijpen wat wedstrijdvervalsing is en hoe het er in real time uitziet.

Club Brugge was een geweldige deelnemer aan de workshop en we hopen dat ze de FairSport4All-boodschap blijven uitdragen.

FAIR SPORT 4 ALL PROGRAMME

Fair Sport 4 All is een programma met een looptijd van 36 maanden dat tot doel heeft het bewustzijn over de gevaren van matchfixing te vergroten door clubs, spelers en alle betrokkenen bij het spel voor te lichten. Het hoofddoel van het programma is ervoor te zorgen dat de integriteit en de waarden van echte sportiviteit worden vertegenwoordigd, gerespecteerd en aangemoedigd door iedereen die bij het Europese voetbal betrokken is.

Om de integriteit te waarborgen en de echte waarden van sportiviteit te versterken, stelt het Fair Sport 4 All-programma een aantal uitgebreide onderdelen voor. EFDN zal begeleiding en ondersteuning bieden in het kader van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van clubs, door de opstelling van het “Fair Sport 4 All Handbook”. Dit handboek bevat een reeks richtsnoeren over hoe clubs de integriteit van het voetbal kunnen handhaven, die ook kunnen worden gebruikt door competities, FA’s en alle belanghebbenden in het voetbal. Dit handboek zal helpen om spelers voor te lichten over wedstrijdvervalsing, ongeacht het niveau waarop zij spelen.

PROGRAMMA PARTNER