Fair Sport 4 All Workshop gelanceerd bij SC Cambuur!

4 oktober 2022

Fair Sport 4 All Workshop gelanceerd bij SC Cambuur!

Op dinsdag 27 september werd de eerste Fair Sport 4 All Workshop gehouden in het Cambuurstadion, het stadion van de Eredivisieclub en onlangs toegevoegd EFDN-lid SC Cambuur. De workshop bestond uit een mix van leermiddelen om het SC Cambuur team te informeren over de gevaren van matchfixing en wat te doen wanneer zij op enigerlei wijze betrokken zijn bij een matchfixing situatie.

Match-fixing wordt gezien als een van de grootste bedreigingen voor het hedendaagse voetbal. Het ondermijnt de algemene geest van de sport en de principes van eerlijkheid, respect en integriteit. Door het wijdverspreide en wereldwijde karakter van match-fixing is dit probleem nu een prioriteit geworden voor sportbewegingen en overheden wereldwijd. Daarom heeft het European Football for Development Network het programma Fair Sport 4 All opgezet, om de aandacht te vestigen op de verantwoordelijkheid die iedereen heeft om zuivere en eerlijke wedstrijden te bevorderen.

Onderwijs

Fair Sport 4 All heeft gebruiksvriendelijke educatieve instrumenten ontwikkeld die door alle bij het spel betrokken partijen kunnen worden gebruikt:

  • Spelers, managers en andere betrokkenen bij het voetbal meer bewust maken van de verschillende soorten corruptie, fraude en match-fixing die zich op de verschillende niveaus van het voetbal voordoen.
  • Aanleren van vaardigheden om aanbiedingen en verleidingen tot match-fixing te weerstaan.
  • Aangeven hoe incidenten in verband met match-fixing aan de relevante autoriteiten kunnen worden gemeld.

Dit programma omvat allround onderwijs, waarbij de kern van match-fixing centraal staat. Het educatieve gedeelte zal bijdragen tot een beter begrip van de regels en risico’s in verband met match-fixing, in samenwerking met clubs en spelers en alle belanghebbenden bij het spel. Onderwijs is een fundamenteel onderdeel van het Fair Sports 4 All-programma, omdat het ertoe bijdraagt dat alle clubs, officials, spelers en belanghebbenden zich inzetten voor de bescherming van de integriteit van het spel.

Workshop

De workshop begon met een presentatie van EFDN-medewerker Hanna Kernkamp, die de spelers informeerde over matchfixing. Er werd ingegaan op de gevaren, de betrokken partijen, de gevolgen, hoe matchfixing vaak voorkomt, hoe te reageren op matchfixing situaties (inclusief The Red Button App), en nog veel meer.

Vervolgens namen de spelers enthousiast deel aan een quiz die de onderwerpen van de presentatie samenvatte. 2 teams behaalden een perfecte score op de quiz.

Tot slot nam het hele eerste team deel aan het nieuw ontworpen Fair Sport 4 All matchfixing rollenspel. De spelers kregen verschillende rollen: “Een eerlijke en oprechte speler” of een “Matchfixer” met opdrachten als “3 corners weggeven in de eerste helft” of “een gele kaart krijgen in de tweede helft”. De spelers probeerden allemaal hun taak te volbrengen en aan het eind van de wedstrijd stemden ze allemaal over wie volgens hen de wedstrijd had “gefixt”. Zo konden de spelers beter begrijpen wat matchfixing is en hoe het er in een echte situatie uitziet.

Het was een zeer geslaagde sessie met het SC Cambuur team, die fantastische eerste deelnemers waren voor deze workshop, EFDN en Fair Sport 4 All kijken uit naar de komende workshops.

Fair Sport 4 All Programma

Fair Sport 4 All is een programma met een looptijd van 36 maanden dat tot doel heeft het bewustzijn over de gevaren van matchfixing te vergroten door clubs, spelers en alle betrokkenen bij het spel voor te lichten. Het hoofddoel van het programma is ervoor te zorgen dat de integriteit en de waarden van echte sportiviteit worden vertegenwoordigd, gerespecteerd en aangemoedigd door iedereen die bij het Europese voetbal betrokken is.

Om de integriteit te waarborgen en de echte waarden van sportiviteit te versterken, stelt het Fair Sport 4 All-programma een aantal uitgebreide onderdelen voor. EFDN zal begeleiding en ondersteuning bieden in het kader van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van clubs, door de opstelling van het “Fair Sport 4 All Handbook”. Dit handboek bevat een reeks richtsnoeren over hoe clubs de integriteit van het voetbal kunnen handhaven, die ook kunnen worden gebruikt door competities, FA’s en alle belanghebbenden in het voetbal. Dit handboek zal helpen om spelers voor te lichten over wedstrijdvervalsing, ongeacht het niveau waarop zij spelen.

PROGRAMMA PARTNER