Interview – Frederique Winia (FIFPro) over de Red Button App

22 juli 2021

Interview – Frederique Winia (FIFPro) over de Red Button App

EFDN had de gelegenheid om Frederique Winia (FIFPro), Director Member Services en General Secretary FIFPro Asia/Oceania, te interviewen in het kader van ons Fair Sport 4 All initiatief. Het doel van het programma is bewustwording te creëren, ervaringen uit te wisselen en nieuwe leermiddelen te ontwikkelen, die kunnen worden gebruikt om wedstrijdvervalsing te voorkomen of aan te pakken. Dit interview is bedoeld om een beter inzicht te krijgen in de rol van de FIFPro en met name in hun nieuwe instrument om wedstrijdvervalsing aan te pakken, om zo de spelers te beschermen tegen allerlei vormen van druk.

EFDN: Kunt u zich even voorstellen en uw rol toelichten?

Mijn naam is Frederique Winia en ik werk voor FIFPRO, de Internationale Federatie van Verenigingen van Voetbalspelers. Wij vertegenwoordigen beroepsspelers over de hele wereld, ongeveer 65000 spelers in 65 landen. Hierbij gaat het vooral om spelersvakbonden of spelersverenigingen.

Ik werk al bijna 20 jaar voor FIFPro. Momenteel heb ik twee (verschillende) functies binnen deze organisatie. Allereerst ben ik directeur van ledenservice, en die leden zijn de spelersvakbonden en -verenigingen over de hele wereld. Mijn andere functie is General Secretary van FIFPRO district Asia/Oceania.

FIFPRO is verdeeld in 4 divisies en elke divisie heeft een algemeen secretaris die zorg draagt voor de bonden. Wat FIFPRO zelf betreft, bestaan we al meer dan 50 jaar. Het werd opgericht met de grootste voetballanden van Europa toentertijd. Zoals Frankrijk, Italië, Spanje, Engeland, en Nederland.

Tegenwoordig hebben wij 65 spelersvakbonden over de hele wereld en vertegenwoordigen wij beroepsspelers. Ons doel is deze spelers gezamenlijk te vertegenwoordigen voor wat betreft hun arbeidsrechten, mensenrechten, geestelijk welzijn, gezondheid en veiligheid. Het maakt allemaal deel uit van onze programma’s die we uitvoeren.

EFDN: De rol van FIFPro, ligt deze vooral op het juridische gedeelte, pre-pensioen of andere aspecten die te maken hebben met de levensloop van een speler?

In het begin gaat het er natuurlijk om dat we spelers tijdens hun carrière helpen. En dan gaat het niet om hun prestaties, maar vooral om hun arbeidsrechten. Hebben ze bijvoorbeeld fatsoenlijke contracten of worden ze op tijd betaald…

Je kunt je voorstellen dat we tegenwoordig door de internationale wedstrijdkalender ook met de FIFA, met clubs en leagues moeten overleggen of het nog haalbaar is en we doen ook zelf onderzoek naar het welzijn van de spelers.

We bereiden hen ook voor om na te denken over wat er na hun carrière zal gebeuren, Daarom zijn er spelersontwikkelingsprogramma’s die volledig gebaseerd zijn op het welzijn van de spelers , maar die hen tegelijkertijd helpen bij de oriëntatie in hun toekomstige carrière. Wij bieden hun ook cursussen aan, of wij sluiten deals met universiteiten waar zij al tijdens hun loopbaan kunnen beginnen met studeren. Er is natuurlijk ook een aspect van mentaal welzijn, gezondheid en veiligheid. Het gaat er dus niet om hoe een club eruit zou moeten zien, maar het gaat meer om de omstandigheden en het ideaal voor de spelers op en buiten het veld.

EFDN: We willen het graag hebben over de Red Button App die sinds vorig jaar door u wordt gepromoot. Wat zijn de belangrijkste functies van deze app?

De App bestaat overigens al geruime tijd, hij is ontwikkeld door onze Finse collega’s. Vorig jaar hebben we het op ons genomen omdat we vonden dat het echt tijd was om het te introduceren bij alle professionele spelers die we vertegenwoordigen. De app zelf is in feite een rapportage-instrument waar spelers anoniem kunnen rapporteren of hun gegevens kunnen achterlaten, de keuze is aan de speler. Hij/zij kan het melden als hij/zij wordt benaderd voor wedstrijdvervalsing, of dat hij/zij iets verdachts heeft gezien, of dat hij/zij heeft gezien dat een teamgenoot werd benaderd, het kan van alles zijn.

Het is een veilig meldingsmechanisme voor de speler. Omdat hij ook volgens de voetbalregels verplicht is om melding te maken van alles dat verdacht is, of als er contact met hem is opgenomen of als hij iets heeft gezien. Wij vinden echter dat dit niet zomaar een instrument is waar je mee kunt werken,

Het gaat ook om bewustwording en onderwijs. Het instrument heeft rapporteringsaspecten, en daarnaast hebben we er ook delen in opgenomen zoals een gedragscode over de regels, de do’s en don’ts. Er is ook enkel video materiaal waar een speler zijn verhaal doet over een benadering en wat er daarna met hem gebeurt. Hij vertelt zijn verhaal al is het voor een beetje beter begrip.

Er is nog een videoclip, over, wat er met een voetballer kan gebeuren als hij benaderd wordt en wat je moet doen. Naar ons idee is het niet alleen het beschikbaar stellen van deze app voor spelers, maar ook moet er een sessie voorafgaan, waar de bonden uitleg geven aan de spelers, bij voorkeur in de kleedkamer. Praten over match-fixing, de gevaren, bewustmaking, en dan samen de app downloaden, en installeren op de telefoon en de app activeren.

Wat de functies betreft: ze zijn volledig beveiligd, want je kunt ze downloaden van het internet, maar om ze te activeren, heb je een code nodig. En deze codes worden willekeurig aan onze spelers gegeven, dus het is een unieke code, ze hoeven hem maar één keer te installeren en dan is de app geactiveerd. Dus, met de code activeer je de app, daarna kun je meerdere rapporten versturen. Het is gemakkelijk voor spelers, en nu kun je bijvoorbeeld ook gemakkelijk screenshots uploaden als je bent benaderd via WhatsApp, Facebook, je kunt zelfs documenten en audio-opnames uploaden. dus als je een telefoongesprek had die je hebt opgenomen, kun je die uploaden in de app.

Zoals ik al zei, is het aan de spelers zelf om te beslissen of zij anoniem rapporteren of dat zij hun contactgegevens krijgen. Het is in zekere zin meer een keuze van de speler. Voor de speler geldt dat hij zich moet houden aan de regels die hij heeft gemeld. In sommige gevallen, kan de speler na het onderzoek zeggen, tja, ik heb het gemeld via de Rode Knop app. In dat geval kunnen wij, met de toestemming van de speler, de informatie opvragen. Omdat om veiligheidsredenen, niet iedere melding (anoniem of niet), getraceerd kan worden in de telefoon van de speler. Tja, weet je, we hebben te maken met georganiseerde misdaad dus, in de telefoon zelf, zal er geen spoor zijn dat de speler een benadering heeft gemeld, of dat hij benaderd is. Door het beveiligingssysteem, zijn we nu wel in staat om deze informatie op te vragen.

Het is dus volkomen veilig voor die spelers, maar je kunt, ook al is het anoniem, de informatie die hij heeft gerapporteerd met betrekking tot dit soort incidenten zien en terugvinden.

EFDN: Hebt u, sinds u dit initiatief hebt overgenomen, meer resultaat gezien op het gebied van verslaggeving dan voorheen?

Welnu, we weten dat in sommige landen, die ik niet kan noemen, het aantal meldingen vrij hoog is in de app die aan de spelers werd geïntroduceerd, Op die manier kun je echt zien dat het succesvol is

Door de Covid was het bijna onmogelijk om de spelers echt te zien en contact met hen te hebben. We werken nu aan andere manieren om ervoor te zorgen dat de app op hun telefoons wordt geïnstalleerd.

Sommige van de landen konden de spelers ontmoeten, We kunnen de downloads en de activering van de app nu voortzetten. We weten niet welke speler een app op zijn telefoon heeft, maar we weten het aantal per land. Het gaat nu echt omhoog omdat de situatie beter wordt, dus de spelersvakbonden zijn

in de gelegenheid om naar buiten te gaan en de spelers weer te zien. Het echte effect moet nog komen, want we hebben het net gelanceerd.

EFDN: Hebt u een percentage of een aantal spelers die de app hebben gedownload?

Dat is nog te vroeg om te zeggen om heerlijk te zijn. Omdat we vorig jaar de introductie hadden en, weet je, het is niet zo eenvoudig. Wij vertellen je het verhaal en jij krijgt je telefoontjes, en je gaat naar de spelers. Al deze dossiers zijn naar verschillende landen en naar de vakbonden gestuurd. Zij moeten daarna met de belanghebbenden in de landen overleggen en vragen “hoe gaan we dit aanpakken?” Het best een lang proces.

Sommigen waren heel snel en konden gemakkelijk beginnen, terwijl anderen zich nu pas echt aan de spelers beginnen te introduceren. Dus het is nog te vroeg om over cijfers en resultaten te praten. Maar als ik het zo zie, dan gaat het heel erg goed met de beginnende landen.

EFDN: Heb je al terugkoppeling gekregen van de spelers? Hoe reageerden de spelers hierop?

Wat ik hoorde was dat ze er erg blij mee waren omdat ze niet wisten waar ze dingen als dit moesten melden. De FIFA heeft een rapportage-instrument, de UEFA heeft een rapportage-instrument, de nationale federaties hebben hun eigen rapportagemechanisme, en voor spelers is het echt een jungle. En er zijn verschillende manieren om verslag uit te brengen, je moet de ene per e-mail doen, de andere per telefoonnummer. Die apps heb je dus Maar de spelers zijn zich er niet bewust van.

Deze mechanismen worden ingevoerd en vervolgens is het voor de spelers, als zij worden benaderd, niet duidelijk waar zij zich moeten melden. Als het een nationale wedstrijd was, als het een kwalificatiewedstrijd is of als het de nationale ploeg is, dan gelden andere regels. Met ons instrument kunt u verslag uitbrengen, en u kunt een vakje aankruisen om te kiezen voor welke soort wedstrijd u werd benaderd, voor het nationale team of als het om een nationale competitie gaat. Je kunt ook gedetailleerde informatie achterlaten; Ik ben benaderd door deze persoon, op dit moment en voor deze match.

Dat was de positieve feedback die we van spelers kregen, omdat we merkten hoe we te werk gaan en wat spelers (als ze zich ervan bewust zijn) moeten melden. En hun volgende vraag wordt, aan wie moet ik het doorgeven? Met deze Red Button app op hun telefoon, is het maar een paar keer klikken en dan zijn ze veilig.

EFDN: Hebt u sinds de pandemie een effect gezien op waarschuwingen voor wedstrijdvervalsing? Ik bedoel, is het fenomeen van wedstrijdvervalsing toegenomen?

Wat ik begreep, ik geloof van het Europol was die onderzoek deed, was dat er echt een toename was van match-fixing. Omdat ze altijd wel ergens wedstrijden vinden die ze kunnen vervalsen. Wat we dus hebben gezien is een trend dat zelfs de lage, lagere en nog lagere competities interessanter worden voor wedstrijdvervalsers, omdat vorig jaar veel wedstrijden niet konden worden afgewerkt. De aandacht wordt namelijk verschoven naar de andere leagues.

Spelers zijn kwetsbaarder. Reden hiervoor is dat ze een door de pandemie lange tijd niet hebben kunnen werken, niet betaald hebben gekregen en dus sneller happen. Dat maakt ze dus nog kwetsbaarder. Daarom is er enerzijds meer urgentie voor ons om deze app te promoten en ervoor te zorgen dat de spelers op de hoogte zijn en anderzijds is het niet alleen de app is die de metriek zal herstellen. Wij moeten ervoor zorgen dat contracten worden nageleefd en dat spelers op tijd worden betaald, zodat zij minder kwetsbaar zijn voor wedstrijdvervalsing.

For more information about the Red Button App, visit the FIFPro website.