Over EFDN

Over EFDN

Het European Football for Development Network (EFDN) ging van start met een kleine groep Europese clubs met gedeelde ideeën en waarden over hoe voetbal een rol zou kunnen spelen bij de aanpak van sociale en maatschappelijke kwesties. De clubs wilden een gedeeld platform creëren om clubs in staat te stellen efficiënter en effectiever informatie, methodologieën en programma’s uit te wisselen op het gebied van MVO. De clubs zetten hun rivaliteit op het veld opzij om kennis uit te wisselen en samen te werken aan programma’s gericht op jongeren die met gemeenschappelijke problemen en uitdagingen worden geconfronteerd. Deze eerste samenwerking ontketende een passie die andere mogelijkheden voor jongeren opende om deel te nemen aan leerervaringen en ze samen te brengen.

Op dit moment zijn 135 professionele voetbalclubs, competities en FAs lid van het netwerk die zich samen inzetten voor gemeenschappen, sociale verantwoordelijkheden en die een passie hebben om samen te werken en zich op Europees niveau in te zetten.

WIE ZIJN WIJ?

Het European Football for Development Network is een non-profit organisatie die als doel heeft de kracht van voetbal als instrument te gebruiken voor sociale ontwikkeling. Maar ook de inspanningen van de netwerkleden te ondersteunen bij hun initiatieven om verschillende doelgroepen in hun gemeenschappen te bereiken. Daarvoor bieden we begeleiding en ondersteuning in het kader van gemeenschaps- en sociale verantwoordelijkheid in het Europese voetbal.

Wij geloven dat voetbal het leven van mensen kan veranderen en daarom willen we alle Europese clubs, competities en FA’s inspireren om actiever betrokken te raken bij hun gemeenschappen en samen te werken met andere netwerkleden op het gebied van voetbal en ontwikkeling.

WAT WE DOEN?

Het doel van het netwerk is om clubs en voetbalstichtingen aan te moedigen om kennis, praktijkvoorbeelden en ervaringen op internationaal niveau te delen om de kwaliteit en efficiëntie van nationaal en lokaal voetbal voor ontwikkelingsinitiatieven te verbeteren. Dit wordt bereikt door de internationale uitwisseling van personeel, stagiairs en deelnemers, internationale conferenties, een online kennisplatform en de ontwikkeling van programma’s van de Europese Gemeenschap.

We bouwen betekenisvolle partnerships met overheidsinstanties, grote bedrijven, federaties en enkele van ’s werelds grootste NGO’s. De Stichting is een leider op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen binnen sport en ontwikkeling en ondersteunt gouvernementele en niet-gouvernementele organisaties op het gebied van sport, economie, onderwijs, wetenschap en ontwikkeling.

ONZE IMPACT

Sinds 2014 heeft EFDN ongeveer 5 miljoen euro verdeeld onder zijn leden om deel te nemen aan innovatieve programma’s die rechtstreeks ten goede komen van de gemeenschap.

Bij EFDN zijn we gespecialiseerd in het ondersteunen van voetbalclubs om MVO- en gemeenschapsbetrokkenheidsprogramma’s in hun lokale gemeenten te verbeteren met het oog op:

  • Cohesie van de Gemeenschap
  • Ontwikkeling van Levensvaardigheden
  • Gezondheid en Welzijn

Zie onze pagina ‘Programma’s’ voor meer informatie en impact van de verschillende initiatieven van EFDN, onze leden en partners. Zie ook onze pagina ‘Resources’ waar u uitgebreide informatie vindt over het MVO-werk dat door het hele netwerk wordt uitgevoerd.