Fair Sport 4 All

Fair Sport 4 All

Matchfixing wordt gezien als een van de grootste bedreigingen voor het hedendaagse voetbal. Het ondermijnt de algehele geest van de sport en druist in tegen de principes van eerlijkheid, respect en integriteit. Het wijdverbreide en mondiale karakter van matchfixing maakt dat het actief bestrijden ervan een prioriteit is geworden voor sportbewegingen en overheden over de gehele wereld.

In het licht van deze ontwikkelingen heeft het European Football for Development Network (EFDN), samen met Kindred Group, het Fair Sport 4 All-programma opgezet om aandacht te vragen en krachten te bundelen voor het tegengaan van matchfixing. Het programma heeft als doel om bewustzijn te creëren, ‘best practices’ uit te wisselen en nieuwe educatieve middelen te ontwikkelen, die kunnen worden gebruikt om matchfixing te voorkomen of aan te pakken.

Alle middelen en activiteiten met betrekking tot Fair Sport 4 All zullen beschikbaar zijn en worden gecommuniceerd op deze website.

SAMENWERKING MET BELANGHEBBENDEN

Om Fair Sport 4 All een succesvol kennisdelingsplatform te laten worden, moeten er verschillende stakeholders met verschillende perspectieven, expertise en ervaring bij worden betrokken. Het doel van EFDN is om nauw samen te werken met voetbalcompetities, nationale organisaties, voetbalclubs, sportbestuurders, wetshandhavingsinstanties en nationale platforms. Partnerschappen met kansspelregelgevers en toonaangevende bedrijven zoals Kindred zullen ook cruciaal zijn om de basis te leggen voor een gemeenschappelijke aanpak en een goed onderling begrip van de rollen en verantwoordelijkheden van alle belanghebbenden zodat de integriteit van de sport kan worden gewaarborgd.

Wilt u deel uitmaken van het Fair Sport 4 all platform? Aarzel niet om contact met ons op te nemen. U bent van harte welkom om deel te nemen aan dit belangrijke project!