Test je kennis over wedstrijdvervalsing

Dit online educatief instrument is gemaakt voor spelers, coaches, scheidsrechters en andere belanghebbenden bij het voetbal om het bewustzijn over matchfixing te vergroten.

Ter informatie: de definitie van wedstrijdvervalsing is vastgesteld in het Verdrag van de Raad van Europa inzake de manipulatie van sportcompetities, bekend als het Verdrag van Macolin. De volgende definitie wordt op internationaal niveau gebruikt :

Manipulatie van sportcompetities: een opzettelijke regeling, handeling of nalatigheid die is gericht op een ongeoorloofde wijziging van het resultaat of het verloop van een sportcompetitie, teneinde het onvoorspelbare karakter van die sportcompetitie geheel of gedeeltelijk weg te nemen met de bedoeling zichzelf of anderen een onrechtmatig voordeel te verschaffen.

Start
1/12

Wat is de belangrijkste waarde bij matchfixing?

Binnen de sport zijn er verschillende waarden van kracht. De onderstaande waarden zijn van toepassing op een voetbalwedstrijd en hebben betrekking op ons allemaal. Als Matchfixing één van deze waarden raakt, brengt het de hele wedstrijd in gevaar.  

Picture

Juist!

Matchfixing is een van de grootste problemen in de voetbalwereld, maar dit fenomeen doet zich niet alleen voor in de voetbalwereld, ook in de tennis en basketbalwereld is matchfixing een groot probleem.

Deze slechte invloed tast de integriteit van onze sport aan, maar wat is eigenlijk de definitie van “integriteit”?

Volgens de Cambridge Dictionary wordt integriteit gedefinieerd als eerlijkheid en het hebben van sterke morele principes die je weigert te veranderen. Voor het Internationaal Olympisch Comité houdt integriteit geloofwaardigheid in, de geloofwaardigheid dat wedstrijden en sportorganisaties op een eerlijke manier plaatsvinden en georganiseerd worden.

Het doel van dit project is ook om de integriteit en de waarden van sportieve principes te beschermen. Wij moeten deze vertegenwoordigen, respecteren en aanmoedigen om het spel te beschermen. Onze gedragscode is gebaseerd op verschillende waarden zoals veiligheid, respect, eerlijkheid, verantwoordelijkheid, maar de waarde van integriteit is de meest belangrijke waarde die binnen de sport en sportieve principes beschermd moet worden.

Als we deze integriteit verliezen, zal het spel dan geloofwaardig blijven? In sommige landen zijn de stadions leeg als gevolg van matchfixing, en zo zou het overal kunnen worden.

Picture

Onjuist! Het juiste antwoord is Integriteit.

Respect verwijst naar de bewondering die je voelt of toont voor iemand of iets waarvan je gelooft dat het goede ideeën of kwaliteiten bezit, zoals integriteit. Wat de term passie betreft, dit is een zeer krachtig gevoel dat mensen kunnen hebben, zoals hun passie voor voetbal, dit gevoel kan worden beïnvloed als de integriteit van voetbal en sport in het geding is. Teamwork is de samenwerking in een groep met andere mensen en dit is ook een aspect van het spel dat negatief zou kunnen worden beïnvloed door het gebrek aan integriteit in het voetbal.

Matchfixing is een van de grootste problemen in de voetbalwereld, maar dit fenomeen doet zich niet alleen voor in de voetbalwereld, ook in de tennis en basketbalwereld is matchfixing een groot probleem.

Dit slechte effect heeft een grote invloed op de integriteit van onze sport, maar wat is de definitie van “integriteit” ?

Volgens de Cambridge Dictionary wordt integriteit gedefinieerd als eerlijkheid en het hebben van sterke morele principes die je weigert te veranderen. Voor het Internationaal Olympisch Comité houdt integriteit geloofwaardigheid in, de geloofwaardigheid dat wedstrijden en sportorganisaties op een eerlijk manier plaatsvinden en georganiseerd worden.

Het doel van dit project is ook om de integriteit en de waarden van sportieve principes te beschermen. Wij moeten deze vertegenwoordigen, respecteren en aanmoedigen om het spel te beschermen. Onze gedragscode is gebaseerd op verschillende waarden zoals veiligheid, respect, eerlijkheid, verantwoordelijkheid, maar de waarde van integriteit is de meest belangrijke waarde die binnen de sport en sportieve principes beschermd moet worden.

Als we deze integriteit verliezen, zal het spel dan geloofwaardig blijven? In sommige landen zijn de stadions leeg als gevolg van matchfixing, en zo zou het overal kunnen worden.

Picture

Onjuist! Het juiste antwoord is Integriteit.

Respect verwijst naar de bewondering die je voelt of toont voor iemand of iets waarvan je gelooft dat het goede ideeën of kwaliteiten bezit, zoals integriteit. Wat de term passie betreft, dit is een zeer krachtig gevoel dat mensen kunnen hebben, zoals hun passie voor voetbal, dit gevoel kan worden beïnvloed als de integriteit van voetbal en sport in het geding is. Teamwork is de samenwerking in een groep met andere mensen en dit is ook een aspect van het spel dat negatief zou kunnen worden beïnvloed door het gebrek aan integriteit in het voetbal.

Matchfixing is een van de grootste problemen in de voetbalwereld, maar dit fenomeen doet zich niet alleen voor in de voetbalwereld, ook in de tennis en basketbalwereld is matchfixing een groot probleem.

Dit slechte effect heeft een grote invloed op de integriteit van onze sport, maar wat is de definitie van “integriteit” ?

Volgens de Cambridge Dictionary wordt integriteit gedefinieerd als eerlijkheid en het hebben van sterke morele principes die je weigert te veranderen. Voor het Internationaal Olympisch Comité houdt integriteit geloofwaardigheid in, de geloofwaardigheid dat wedstrijden en sportorganisaties op een eerlijk manier plaatsvinden en georganiseerd worden.

Het doel van dit project is ook om de integriteit en de waarden van sportieve principes te beschermen. Wij moeten deze vertegenwoordigen, respecteren en aanmoedigen om het spel te beschermen. Onze gedragscode is gebaseerd op verschillende waarden zoals veiligheid, respect, eerlijkheid, verantwoordelijkheid, maar de waarde van integriteit is de meest belangrijke waarde die binnen de sport en sportieve principes beschermd moet worden.

Als we deze integriteit verliezen, zal het spel dan geloofwaardig blijven? In sommige landen zijn de stadions leeg als gevolg van matchfixing, en zo zou het overal kunnen worden.

Picture

Onjuist! Het juiste antwoord is Integriteit.

Respect verwijst naar de bewondering die je voelt of toont voor iemand of iets waarvan je gelooft dat het goede ideeën of kwaliteiten bezit, zoals integriteit. Wat de term passie betreft, dit is een zeer krachtig gevoel dat mensen kunnen hebben, zoals hun passie voor voetbal, dit gevoel kan worden beïnvloed als de integriteit van voetbal en sport in het geding is. Teamwork is de samenwerking in een groep met andere mensen en dit is ook een aspect van het spel dat negatief zou kunnen worden beïnvloed door het gebrek aan integriteit in het voetbal.

Matchfixing is een van de grootste problemen in de voetbalwereld, maar dit fenomeen doet zich niet alleen voor in de voetbalwereld, ook in de tennis en basketbalwereld is matchfixing een groot probleem.

Dit slechte effect heeft een grote invloed op de integriteit van onze sport, maar wat is de definitie van “integriteit” ?

Volgens de Cambridge Dictionary wordt integriteit gedefinieerd als eerlijkheid en het hebben van sterke morele principes die je weigert te veranderen. Voor het Internationaal Olympisch Comité houdt integriteit geloofwaardigheid in, de geloofwaardigheid dat wedstrijden en sportorganisaties op een eerlijk manier plaatsvinden en georganiseerd worden.

Het doel van dit project is ook om de integriteit en de waarden van sportieve principes te beschermen. Wij moeten deze vertegenwoordigen, respecteren en aanmoedigen om het spel te beschermen. Onze gedragscode is gebaseerd op verschillende waarden zoals veiligheid, respect, eerlijkheid, verantwoordelijkheid, maar de waarde van integriteit is de meest belangrijke waarde die binnen de sport en sportieve principes beschermd moet worden.

Als we deze integriteit verliezen, zal het spel dan geloofwaardig blijven? In sommige landen zijn de stadions leeg als gevolg van matchfixing, en zo zou het overal kunnen worden.

2/12

Hoeveel vormen van dwangmiddelen bestaan er bij wedstrijdmanipulatie ?

Onder dwang wordt verstaan het feit dat iemand met geweld wordt vastgehouden of in zijn vrijheid wordt beperkt. Bij matchfixing ziijn er verschillende oorzaken die kunnen leiden tot wedstrijdmanipulatie. Dit kan ook worden gedefinieerd als iemand laten handelen op een manier die hij niet wenst of die niet in zijn belang is.  

Picture

Onjuist! Het juiste antwoord is 2 soorten dwang.

Er kunnen twee vormen van dwang plaatsvinden, dwang door bedreiging en dwang door omstandigheden.

Er is sprake van bedreiging wanneer een persoon iemand anders opdraagt een bepaalde wedstrijd te vervalsen en hem daarbij met geweld of de dood bedreigt als deze daar geen gehoor aangeeft. Het geeft spelers het gevoel dat de enige manier om zichzelf of hun geliefden te beschermen is om de matchfixing uit te voeren.

Bij dwang door omstandigheden is het echter niet vereist dat een persoon specificeert dat een misdrijf moet worden gepleegd. Wel moet er nog steeds een duidelijk verband bestaan tussen de bedreiging en het misdrijf.

Picture

Juist!

Er kunnen twee vormen van dwang plaatsvinden, dwang door bedreiging en dwang door omstandigheden.

Er is sprake van bedreiging wanneer een persoon iemand anders opdraagt een bepaalde wedstrijd te vervalsen en hem daarbij met geweld of de dood bedreigt als deze daar geen gehoor aangeeft. Het geeft spelers het gevoel dat de enige manier om zichzelf of hun geliefden te beschermen is om de matchfixing uit te voeren.

Bij dwang door omstandigheden is het echter niet vereist dat een persoon specificeert dat een misdrijf moet worden gepleegd. Wel moet er nog steeds een duidelijk verband bestaan tussen de bedreiging en het misdrijf.

Picture

Onjuist! Het juiste antwoord is 2 soorten dwang.

Er kunnen twee vormen van dwang plaatsvinden, dwang door bedreiging en dwang door omstandigheden.

Er is sprake van bedreiging wanneer een persoon iemand anders opdraagt een bepaalde wedstrijd te vervalsen en hem daarbij met geweld of de dood bedreigt als deze daar geen gehoor aangeeft. Het geeft spelers het gevoel dat de enige manier om zichzelf of hun geliefden te beschermen is om de matchfixing uit te voeren.

Bij dwang door omstandigheden is het echter niet vereist dat een persoon specificeert dat een misdrijf moet worden gepleegd. Wel moet er nog steeds een duidelijk verband bestaan tussen de bedreiging en het misdrijf.

3/12

Wie uit deze lijst van mensen heeft er voor matchfixers de meeste invloed op een wedstrijd?

Deze drie mensen vervullen belangrijke rollen in de voetbalindustrie. Deze personen staan tijdens een wedstrijd op of rond het veld en kunnen het spel op een of andere manier beïnvloeden. Wie van hen heeft de meeste macht om het spel te beïnvloeden? 

Picture

Onjuist! Het juiste antwoord is scheidsrechters.

Spelers en coaches zijn belanghebbenden die het spel op verschillende manieren kunnen beïnvloeden. Hun invloed, als individu, op het resultaat van de wedstrijd is echter gering. Het is moeilijk voor een speler om in zijn eentje het resultaat te beïnvloeden, maar hij kan wel met een bepaalde actie iets bereiken. De coach bevindt zich in dezelfde positie, hij kan het spel beïnvloeden door bepaalde tactieken toe te passen, maar hij kan niet, als individu, een beslissing nemen die direct invloed heeft op het resultaat van een wedstrijd.

Iedereen kan invloed hebben op het resultaat van een wedstrijd. Het is echter een feit dat scheidsrechters in het centrum van de beslissingen staan. Zij kunnen gemakkelijk de kwaliteit, eerlijkheid en rechtvaardigheid van het spel beïnvloeden door een rode kaart te geven, te fluiten voor een penalty, of een ander soort beslissing te nemen.

Scheidsrechters zijn vaak een primair doelwit omdat zij een grote invloed hebben op de uitkomst van wedstrijden.

Picture

Juist!

Iedereen kan invloed hebben op het resultaat van een wedstrijd. Het is echter een feit dat scheidsrechters in het centrum van de beslissingen staan. Zij kunnen gemakkelijk de kwaliteit, eerlijkheid en rechtvaardigheid van het spel beïnvloeden door een rode kaart te geven, te fluiten voor een penalty, of een ander soort beslissing te nemen.

Scheidsrechters zijn vaak een primair doelwit omdat zij een grote invloed hebben op de uitkomst van wedstrijden.

Picture

Onjuist! Het juiste antwoord is scheidsrechters.

Spelers en coaches zijn belanghebbenden die het spel op verschillende manieren kunnen beïnvloeden. Hun invloed, als individu, op het resultaat van de wedstrijd is echter gering. Het is moeilijk voor een speler om in zijn eentje het resultaat te beïnvloeden, maar hij kan wel met een bepaalde actie iets bereiken. De coach bevindt zich in dezelfde positie, hij kan het spel beïnvloeden door bepaalde tactieken toe te passen, maar hij kan niet, als individu, een beslissing nemen die direct invloed heeft op het resultaat van een wedstrijd.

Iedereen kan invloed hebben op het resultaat van een wedstrijd. Het is echter een feit dat scheidsrechters in het centrum van de beslissingen staan. Zij kunnen gemakkelijk de kwaliteit, eerlijkheid en rechtvaardigheid van het spel beïnvloeden door een rode kaart te geven, te fluiten voor een penalty, of een ander soort beslissing te nemen.

Scheidsrechters zijn vaak een primair doelwit omdat zij een grote invloed hebben op de uitkomst van wedstrijden.

4/12

Waar moet u een probleem in verband met matchfixing melden?

De laatste jaren zijn er verschillende meldingsinstrumenten ontwikkeld om spelers te beschermen. Eén organisatie heeft het voortouw genomen door voort te borduren op een bestaand instrument dat 10 jaar geleden werd ontwikkeld. Vandaag de dag is deze organisatie de belangrijkste op het gebied van bescherming van voetbalspelers en het leveren van een meldingsinstrument 

Juist!

FIFPRO en UEFA hebben een overeenkomst getekend waarin de Red Button App wordt erkend als het belangrijkste instrument voor het melden van incidenten met betrekking tot matchfixing.

Met dit instrument kunnen professionele voetballers incidenten in verband met matchfixing melden. Spelers kunnen anoniem diverse elementen van de matchfixing vermelden en invoeren, wat overigens een van zijn plichten is.

Om meer te weten te komen over de Red Button App, gelieve op deze link te klikken, https://fifpro.org/en/rights/match-fixing/the-red-button-app-explained.

Wij nodigen u uit contact op te nemen met uw spelersvakbond voor meer informatie over dit instrument indien u nog niet op de hoogte bent van het bestaan ervan.

Onjuist! Het juiste antwoord is de Red Button App.

FIFPRO en UEFA hebben een overeenkomst getekend waarin de Red Button App wordt erkend als het belangrijkste instrument voor het melden van incidenten met betrekking tot matchfixing.

Met dit instrument kunnen professionele voetballers incidenten in verband met matchfixing melden. Spelers kunnen anoniem diverse elementen van de matchfixing vermelden en invoeren, wat overigens een van zijn plichten is.

Om meer te weten te komen over de Red Button App, gelieve op deze link te klikken, https://fifpro.org/en/rights/match-fixing/the-red-button-app-explained.

Wij nodigen u uit contact op te nemen met uw spelersvakbond voor meer informatie over dit instrument indien u nog niet op de hoogte bent van het bestaan ervan.

Onjuist! Het juiste antwoord is de Red Button App.

FIFPRO en UEFA hebben een overeenkomst getekend waarin de Red Button App wordt erkend als het belangrijkste instrument voor het melden van incidenten met betrekking tot matchfixing.

Met dit instrument kunnen professionele voetballers incidenten in verband met matchfixing melden. Spelers kunnen anoniem diverse elementen van de matchfixing vermelden en invoeren, wat overigens een van zijn plichten is.

Om meer te weten te komen over de Red Button App, gelieve op deze link te klikken, https://fifpro.org/en/rights/match-fixing/the-red-button-app-explained.

Wij nodigen u uit contact op te nemen met uw spelersvakbond voor meer informatie over dit instrument indien u nog niet op de hoogte bent van het bestaan ervan.

5/12

Fair Sport 4 All (FS4A) is een programma dat de dreiging van matchfixing onder de aandacht wil brengen door clubs en spelers voorlichting te geven over eerlijke sportbeoefening. Wat is de gedragscode van Fair Sport 4 All?

Fair Sport 4 All heeft een gedragscode ontwikkeld waarin 5 kernwaarden worden weergegeven voor goed gedrag. Deze code kan veranderen van programma tot programma, maar ze hebben allemaal hetzelfde principe om je verre te houden van match-fixing.  

Picture

Onjuist! Het juiste antwoord is “Wees Open, Wees Slim, Wees Voorzichtig, Wees Schoon, Wees Veilig”.

Het programma Fair Sport 4 All heeft een gedragscode gebaseerd op deze termen: openheid, slim, zorgvuldig, schoon en veiligheid.

De programma’s kunnen verschillen wat gedragscode betreft, maar we kunnen dezelfde structuur vinden die betrekking heeft op de veiligheid van spelers en belanghebbenden in het voetbal om het hoofd te bieden aan problemen in verband met matchfixing.

U kunt de uitleg van deze gedragscode vinden via deze link, https://www.fairsport4all.eu/be-an-ambassador-for-the-game/.

Wij nodigen u uit deze te lezen en meer te leren over de waarde.

Picture

Onjuist! Het juiste antwoord is “Wees Open, Wees Slim, Wees Voorzichtig, Wees Schoon, Wees Veilig”.

Het programma Fair Sport 4 All heeft een gedragscode gebaseerd op deze termen: openheid, slim, zorgvuldig, schoon en veiligheid.

De programma’s kunnen verschillen wat gedragscode betreft, maar we kunnen dezelfde structuur vinden die betrekking heeft op de veiligheid van spelers en belanghebbenden in het voetbal om het hoofd te bieden aan problemen in verband met matchfixing.

U kunt de uitleg van deze gedragscode vinden via deze link, https://www.fairsport4all.eu/be-an-ambassador-for-the-game/.

Wij nodigen u uit deze te lezen en meer te leren over de waarde..

Picture

Juist!

Het programma Fair Sport 4 All heeft inderdaad een gedragscode die gebaseerd is op deze termen: openheid, slim, zorgvuldig, schoon en veiligheid.

U kunt de uitleg van deze gedragscode vinden via deze link, https://www.fairsport4all.eu/be-an-ambassador-for-the-game/.

Wij nodigen u uit deze te lezen en meer te leren over de waarde.

6/12

Hier is een dilemma, hoe zou je handelen als je in deze situatie zou verkeren?

Misschien is het je al overkomen in een dergelijke situatie te belanden, en we hopen dat je de beste beslissing voor je carrière hebt genomen. We hebben allemaal vrienden die we al lange tijd kennen of onderhouden goede contacten met anderen, maar hebben deze contacten een goede invloed op onze carrière?  

Onjuist! Het juiste antwoord is “Wees Open, Wees Slim, Wees Voorzichtig, Wees Schoon, Wees Veilig”.

Het programma Fair Sport 4 All heeft een gedragscode gebaseerd op deze termen: openheid, slim, zorgvuldig, schoon en veiligheid.

De programma’s kunnen verschillen wat gedragscode betreft, maar we kunnen dezelfde structuur vinden die betrekking heeft op de veiligheid van spelers en belanghebbenden in het voetbal om het hoofd te bieden aan problemen in verband met matchfixing.

U kunt de uitleg van deze gedragscode vinden via deze link, https://www.fairsport4all.eu/be-an-ambassador-for-the-game/.

Wij nodigen u uit deze te lezen en kennis te nemen van deze waarde.

Juist!

Alle spelers, coaches en managers hebben de plicht om elk voorval te melden dat te maken heeft met matchfixing.

Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat je veilig bent. Sterker nog, anoniem melden zorgt ervoor dat u niet juridisch vervolgd wordt.

Als er iets gebeurt en je hebt niets gemeld op de Red Button App, zou de rechter je medeplichtig kunnen bevinden aan medewerking in match-fixing zaken.

7/12

Wat zou je doen in deze situatie?

Anders dan bij je vorige dilemma, moet je een keuze maken waarbij een situatie lastig voor je kan zijn. Je bent net klaar met je training en gaat de kleedkamer uit. Je ziet een van je teamgenoten praten met een onbekende die je nog nooit hebt gezien. Je staat vrij ver van hen af, maar je kunt enkele woorden onderscheiden. 

Geef aan wat je reactie is na zo’n gebeurtenis: 

Picture

Onjuist! Het juiste antwoord is het verslag van deze gebeurtenis.

Zoals bij de vorige vraag, is het echt belangrijk om elk soort incident te melden. Zelfs als u de woorden van elke persoon niet hebt kunnen onderscheiden, zal het melden van deze gebeurtenissen uw beschermen. Melding zal leiden tot een onderzoek, waarbij je als melder anoniem blijft. Als je niets meldt en er wordt een onderzoek gestart, is het ook mogelijk dat jij kan worden vervolgd, omdat je niets gemeld hebt. Hierdoor word je als medeplichtige gezien.

Betrokkenheid op directe of indirecte wijze kan nadelig zijn voor uw professionele carrière.

Zoals je in de vorige vragen hebt gezien, moet je altijd aangifte doen. FIFPro en UEFA hebben een gezamenlijke overeenkomst getekend waardoor de Rode Knop App, het meldingsinstrument is waar je de informatie moet invullen in verband met een mogelijke matchfixingszaak, gebeurtenis of incident.

Zorg ervoor dat je je bewust bent van je plicht voor het gebruik van de Rode Knop App.

Picture

Juist!

Net zoals bij de vorige vraag, is het echt belangrijk om elk soort incident te melden.

Direct of indirect betrokken zijn kan nadelig zijn voor je professionele carrière.

Zoals je in de vorige vragen hebt kunnen zien, moet je altijd aangifte doen in een hulpmiddel. FIFPro en UEFA hebben een gezamenlijke overeenkomst getekend waardoor de Red Button App, het meldingsinstrument is waar je de informatie moet invullen bij een mogelijke matchfixing zaak, gebeurtenis of incident.

8/12

Wat riskeer je als je betrokken bent bij matchfixing?

Matchfixing is een groot probleem in de sport- en voetbalwereld. Het is een noodzakelijk geworden om te reageren op de criminelen die het spel proberen te vervalsen. Matchfixing kan immers enorme gevolgen hebben voor je carrière en je persoonlijke ontwikkeling.  

In sommige landen is matchfixing een strafbaar feit, wat betekent dat het je zal blijven achtervolgen tijdens je carrière in de voetbalwereld en daarbuiten.    

Picture

Onjuist!

Het juiste antwoord staat hierboven.
Directe of indirecte betrokkenheid kan leiden tot verschillende sancties, zoals een verbod, een geldboete of ontslag door uw club of organisatie.

Artikel 12 Integriteit van wedstrijden en competities en matchfixing

1 Alle personen die gebonden zijn door de regels en voorschriften van de UEFA moeten zich onthouden van gedragingen die de integriteit van wedstrijden en competities schaden of zouden kunnen schaden en moeten te allen tijde hun volledige medewerking verlenen aan de inspanningen van de UEFA om dergelijk gedrag te bestrijden.

2 De integriteit van wedstrijden en competities wordt bijvoorbeeld geschonden door eenieder
a. Die handelt op een wijze die het verloop en/of het resultaat van een wedstrijd of competitie onrechtmatig of ongepast kan beïnvloeden met het oogmerk zichzelf of een derde een voordeel te verschaffen;

b. Die rechtstreeks of onrechtstreeks deelneemt aan weddenschappen of soortgelijke activiteiten met betrekking tot competitiewedstrijden of die daarbij een rechtstreeks of onrechtstreeks financieel belang heeft;

c. Die gebruik maakt of anderen voorziet van informatie die niet publiekelijk beschikbaar is, die hij verkrijgt uit hoofde van zijn functie in de voetbalsport en die de integriteit van een wedstrijd of competitie schaadt of zou kunnen schaden;

d. de UEFA niet onmiddellijk en vrijwillig op de hoogte stelt wanneer hij wordt benaderd in verband met activiteiten die erop gericht zijn het verloop en/of het resultaat van een wedstrijd of competitie op onwettige of ongepaste wijze te beïnvloeden;

e. die de UEFA niet onmiddellijk en vrijwillig in kennis stelt van gedragingen waarvan hij weet heeft dat ze binnen de werkingssfeer van dit artikel kunnen vallen.

3. Indien een klacht wegens matchfixing wordt ingediend na afloop van de betrokken competitiefase, kan deze geen invloed hebben op het sportieve resultaat van de betrokken competitie of wedstrijd en kan de wedstrijd derhalve niet worden overgespeeld, tenzij het bevoegde tuchtrechtelijke orgaan anders beslist.

Artikel 19 Belangenverstrengeling

1. Alle personen die door deze bepalingen gebonden zijn, moeten situaties vermijden die tot een belangenverstrengeling zouden kunnen leiden. Een dergelijk conflict kan zich voordoen indien personen die aan deze bepalingen gebonden zijn, particuliere of persoonlijke belangen hebben of lijken te hebben die afbreuk doen aan hun vermogen om hun taken zonder ongepaste beïnvloeding uit te voeren. Onder particuliere of persoonlijke belangen vallen onder meer, maar niet uitsluitend, persoonlijke voordelen, financieel gewin of andere motieven om gunsten te verkrijgen voor zichzelf, familie, vrienden of anderen. Alle personen die aan deze bepalingen gebonden zijn, hebben de verantwoordelijkheid dergelijke belangenconflicten onverwijld aan de UEFA te melden.

2. Alle personen die aan deze bepalingen gebonden zijn, onthouden zich van de uitvoering van hun taken in geval van bestaande of potentiële belangenconflicten.

Artikel 20 Aanbieden en aanvaarden van geschenken en andere voordelen

Personen die aan deze bepalingen gebonden zijn, mogen alleen geschenken of andere voordelen aanbieden, vragen of aanvaarden waarvan redelijkerwijs niet kan worden aangenomen dat ze hun gedrag kunnen beïnvloeden, een verplichting kunnen doen ontstaan of tot een belangenconflict kunnen leiden. Alleen geschenken of voordelen die volgens de heersende gebruiken een symbolisch of traditioneel karakter hebben, mogen worden aangeboden of aangenomen.

Artikel 21 Omkoping en corruptie

1. Personen die aan deze bepalingen gebonden zijn, mogen geen onverschuldigde geldelijke of andere voordelen direct of indirect aanbieden, beloven, geven, vragen, vragen, ontvangen of accepteren met het oogmerk de besluitvorming van de UEFA te beïnvloeden, ongeacht of het zakelijke aangelegenheden betreft of enige andere commerciële of andere aangelegenheid.

2. Personen die aan deze bepalingen gebonden zijn, mogen geen onverschuldigd geldelijk of ander voordeel aanbieden, beloven, geven, vragen, ontvangen of aannemen in ruil voor het verrichten of nalaten van een handeling die verband houdt met hun officiële UEFA-activiteiten of die in strijd is met hun plichten.

3 Alle personen die aan deze bepalingen gebonden zijn, zijn verplicht elk aanbod, elke belofte of elke soortgelijke aanmoediging in de zin van lid 1 of 2 onverwijld aan de UEFA te melden.

Artikel 22 Biedingen en stemmingen

Alle personen die aan deze bepalingen gebonden zijn, hebben een bijzondere zorgvuldigheids- en loyaliteitsplicht wanneer zij gemachtigd en belast zijn met het nemen van besluiten betreffende de organisatie van UEFA-competities. Als zodanig moeten zij hun verantwoordelijkheden getrouw vervullen en beslissingen nemen naar eer en geweten en te goeder trouw, volgens objectieve criteria en nooit op basis van enig reëel of vermeend ongepast voordeel, geldelijk of anderszins.

Picture

Onjuist!

Het juiste antwoord staat hierboven.
Directe of indirecte betrokkenheid kan leiden tot verschillende sancties, zoals een verbod, een geldboete of ontslag door uw club of organisatie.

Artikel 12 Integriteit van wedstrijden en competities en matchfixing

1 Alle personen die gebonden zijn door de regels en voorschriften van de UEFA moeten zich onthouden van gedragingen die de integriteit van wedstrijden en competities schaden of zouden kunnen schaden en moeten te allen tijde hun volledige medewerking verlenen aan de inspanningen van de UEFA om dergelijk gedrag te bestrijden.

2 De integriteit van wedstrijden en competities wordt bijvoorbeeld geschonden door eenieder
a. Die handelt op een wijze die het verloop en/of het resultaat van een wedstrijd of competitie onrechtmatig of ongepast kan beïnvloeden met het oogmerk zichzelf of een derde een voordeel te verschaffen;

b. Die rechtstreeks of onrechtstreeks deelneemt aan weddenschappen of soortgelijke activiteiten met betrekking tot competitiewedstrijden of die daarbij een rechtstreeks of onrechtstreeks financieel belang heeft

c. Die gebruik maakt of anderen voorziet van informatie die niet publiekelijk beschikbaar is, die hij verkrijgt uit hoofde van zijn functie in de voetbalsport en die de integriteit van een wedstrijd of competitie schaadt of zou kunnen schaden;

d. De UEFA niet onmiddellijk en vrijwillig op de hoogte stelt wanneer hij wordt benaderd in verband met activiteiten die erop gericht zijn het verloop en/of het resultaat van een wedstrijd of competitie op onwettige of ongepaste wijze te beïnvloeden;

e. Die de UEFA niet onmiddellijk en vrijwillig in kennis stelt van gedragingen waarvan hij weet heeft dat ze binnen de werkingssfeer van dit artikel kunnen vallen.

3. Indien een klacht wegens matchfixing wordt ingediend na afloop van de betrokken competitiefase, kan deze geen invloed hebben op het sportieve resultaat van de betrokken competitie of wedstrijd en kan de wedstrijd derhalve niet worden overgespeeld, tenzij het bevoegde tuchtrechtelijke orgaan anders beslist.

Artikel 19 Belangenverstrengeling

1. Alle personen die door deze bepalingen gebonden zijn, moeten situaties vermijden die tot een belangenverstrengeling zouden kunnen leiden. Een dergelijk conflict kan zich voordoen indien personen die aan deze bepalingen gebonden zijn, particuliere of persoonlijke belangen hebben of lijken te hebben die afbreuk doen aan hun vermogen om hun taken zonder ongepaste beïnvloeding uit te voeren. Onder particuliere of persoonlijke belangen vallen onder meer, maar niet uitsluitend, persoonlijke voordelen, financieel gewin of andere motieven om gunsten te verkrijgen voor zichzelf, familie, vrienden of anderen. Alle personen die aan deze bepalingen gebonden zijn, hebben de verantwoordelijkheid dergelijke belangenconflicten onverwijld aan de UEFA te melden.

2. Alle personen die aan deze bepalingen gebonden zijn, onthouden zich van de uitvoering van hun taken in geval van bestaande of potentiële belangenconflicten.

Artikel 20 Aanbieden en aanvaarden van geschenken en andere voordelen

Personen die aan deze bepalingen gebonden zijn, mogen alleen geschenken of andere voordelen aanbieden, vragen of aanvaarden waarvan redelijkerwijs niet kan worden aangenomen dat ze hun gedrag kunnen beïnvloeden, een verplichting kunnen doen ontstaan of tot een belangenconflict kunnen leiden. Alleen geschenken of voordelen die volgens de heersende gebruiken een symbolisch of traditioneel karakter hebben, mogen worden aangeboden of aangenomen.

Artikel 21 Omkoping en corruptie

1. Personen die aan deze bepalingen gebonden zijn, mogen geen onverschuldigde geldelijke of andere voordelen direct of indirect aanbieden, beloven, geven, vragen, vragen, ontvangen of accepteren met het oogmerk de besluitvorming van de UEFA te beïnvloeden, ongeacht of het zakelijke aangelegenheden betreft of enige andere commerciële of andere aangelegenheid.

2. Personen die aan deze bepalingen gebonden zijn, mogen geen onverschuldigd geldelijk of ander voordeel aanbieden, beloven, geven, vragen, ontvangen of aannemen in ruil voor het verrichten of nalaten van een handeling die verband houdt met hun officiële UEFA-activiteiten of die in strijd is met hun plichten.

3 Alle personen die aan deze bepalingen gebonden zijn, zijn verplicht elk aanbod, elke belofte of elke soortgelijke aanmoediging in de zin van lid 1 of 2 onverwijld aan de UEFA te melden.

Artikel 22 Biedingen en stemmingen

Alle personen die aan deze bepalingen gebonden zijn, hebben een bijzondere zorgvuldigheids- en loyaliteitsplicht wanneer zij gemachtigd en belast zijn met het nemen van besluiten betreffende de organisatie van UEFA-competities. Als zodanig moeten zij hun verantwoordelijkheden getrouw vervullen en beslissingen nemen naar eer en geweten en te goeder trouw, volgens objectieve criteria en nooit op basis van enig reëel of vermeend ongepast voordeel, geldelijk of anderszins.

Picture

Onjuist!

Het juiste antwoord staat hierboven.
Directe of indirecte betrokkenheid kan leiden tot verschillende sancties, zoals een verbod, een geldboete of ontslag door uw club of organisatie.

Artikel 12 Integriteit van wedstrijden en competities en matchfixing

1 Alle personen die gebonden zijn door de regels en voorschriften van de UEFA moeten zich onthouden van gedragingen die de integriteit van wedstrijden en competities schaden of zouden kunnen schaden en moeten te allen tijde hun volledige medewerking verlenen aan de inspanningen van de UEFA om dergelijk gedrag te bestrijden.

2 De integriteit van wedstrijden en competities wordt bijvoorbeeld geschonden door eenieder
a. Die handelt op een wijze die het verloop en/of het resultaat van een wedstrijd of competitie onrechtmatig of ongepast kan beïnvloeden met het oogmerk zichzelf of een derde een voordeel te verschaffen;

b. Die rechtstreeks of onrechtstreeks deelneemt aan weddenschappen of soortgelijke activiteiten met betrekking tot competitiewedstrijden of die daarbij een rechtstreeks of onrechtstreeks financieel belang heeft;

c. Die gebruik maakt of anderen voorziet van informatie die niet publiekelijk beschikbaar is, die hij verkrijgt uit hoofde van zijn functie in de voetbalsport en die de integriteit van een wedstrijd of competitie schaadt of zou kunnen schaden;

d. De UEFA niet onmiddellijk en vrijwillig op de hoogte stelt wanneer hij wordt benaderd in verband met activiteiten die erop gericht zijn het verloop en/of het resultaat van een wedstrijd of competitie op onwettige of ongepaste wijze te beïnvloeden;

e. Die de UEFA niet onmiddellijk en vrijwillig in kennis stelt van gedragingen waarvan hij weet heeft dat ze binnen de werkingssfeer van dit artikel kunnen vallen.

3. Indien een klacht wegens matchfixing wordt ingediend na afloop van de betrokken competitiefase, kan deze geen invloed hebben op het sportieve resultaat van de betrokken competitie of wedstrijd en kan de wedstrijd derhalve niet worden overgespeeld, tenzij het bevoegde tuchtrechtelijke orgaan anders beslist.

Artikel 19 Belangenverstrengeling

1. Alle personen die door deze bepalingen gebonden zijn, moeten situaties vermijden die tot een belangenverstrengeling zouden kunnen leiden. Een dergelijk conflict kan zich voordoen indien personen die aan deze bepalingen gebonden zijn, particuliere of persoonlijke belangen hebben of lijken te hebben die afbreuk doen aan hun vermogen om hun taken zonder ongepaste beïnvloeding uit te voeren. Onder particuliere of persoonlijke belangen vallen onder meer, maar niet uitsluitend, persoonlijke voordelen, financieel gewin of andere motieven om gunsten te verkrijgen voor zichzelf, familie, vrienden of anderen. Alle personen die aan deze bepalingen gebonden zijn, hebben de verantwoordelijkheid dergelijke belangenconflicten onverwijld aan de UEFA te melden.

2. Alle personen die aan deze bepalingen gebonden zijn, onthouden zich van de uitvoering van hun taken in geval van bestaande of potentiële belangenconflicten.

Artikel 20 Aanbieden en aanvaarden van geschenken en andere voordelen

Personen die aan deze bepalingen gebonden zijn, mogen alleen geschenken of andere voordelen aanbieden, vragen of aanvaarden waarvan redelijkerwijs niet kan worden aangenomen dat ze hun gedrag kunnen beïnvloeden, een verplichting kunnen doen ontstaan of tot een belangenconflict kunnen leiden. Alleen geschenken of voordelen die volgens de heersende gebruiken een symbolisch of traditioneel karakter hebben, mogen worden aangeboden of aangenomen.

Artikel 21 Omkoping en corruptie

1. Personen die aan deze bepalingen gebonden zijn, mogen geen onverschuldigde geldelijke of andere voordelen direct of indirect aanbieden, beloven, geven, vragen, vragen, ontvangen of accepteren met het oogmerk de besluitvorming van de UEFA te beïnvloeden, ongeacht of het zakelijke aangelegenheden betreft of enige andere commerciële of andere aangelegenheid.

2. Personen die aan deze bepalingen gebonden zijn, mogen geen onverschuldigd geldelijk of ander voordeel aanbieden, beloven, geven, vragen, ontvangen of aannemen in ruil voor het verrichten of nalaten van een handeling die verband houdt met hun officiële UEFA-activiteiten of die in strijd is met hun plichten.

3 Alle personen die aan deze bepalingen gebonden zijn, zijn verplicht elk aanbod, elke belofte of elke soortgelijke aanmoediging in de zin van lid 1 of 2 onverwijld aan de UEFA te melden.

Artikel 22 Biedingen en stemmingen

Alle personen die aan deze bepalingen gebonden zijn, hebben een bijzondere zorgvuldigheids- en loyaliteitsplicht wanneer zij gemachtigd en belast zijn met het nemen van besluiten betreffende de organisatie van UEFA-competities. Als zodanig moeten zij hun verantwoordelijkheden getrouw vervullen en beslissingen nemen naar eer en geweten en te goeder trouw, volgens objectieve criteria en nooit op basis van enig reëel of vermeend ongepast voordeel, geldelijk of anderszins.

Picture

Juist!

Inderdaad, direct of indirect betrokken zijn kan resulteren in verschillende sancties zoals een verbod, een geldboete en ontslag van je club of organisatie.

Wat betreft artikel 10, lid 2, verjaring: “Voor matchfixing, fraude, omkoping en corruptie geldt geen verjaringstermijn”.

Wij nodigen alle spelers, coaches en managers uit om het UEFA Tuchtreglement te lezen.

Wat matchfixing betreft, dient u artikel 12, “Integriteit van wedstrijden en competities en matchfixing”, te lezen, alsmede de artikelen 19 tot en met 21 over geschenken, omkoping en corruptie.

Artikel 12 Integriteit van wedstrijden en competities en matchfixing

1 Alle personen die gebonden zijn door de regels en voorschriften van de UEFA moeten zich onthouden van gedragingen die de integriteit van wedstrijden en competities schaden of zouden kunnen schaden en moeten te allen tijde hun volledige medewerking verlenen aan de inspanningen van de UEFA om dergelijk gedrag te bestrijden.

2 De integriteit van wedstrijden en competities wordt bijvoorbeeld geschonden door eenieder
a. Die handelt op een wijze die het verloop en/of het resultaat van een wedstrijd of competitie onrechtmatig of ongepast kan beïnvloeden met het oogmerk zichzelf of een derde een voordeel te verschaffen;

b. Die rechtstreeks of onrechtstreeks deelneemt aan weddenschappen of soortgelijke activiteiten met betrekking tot competitiewedstrijden of die daarbij een rechtstreeks of onrechtstreeks financieel belang heeft;

c. Die gebruik maakt of anderen voorziet van informatie die niet publiekelijk beschikbaar is, die hij verkrijgt uit hoofde van zijn functie in de voetbalsport en die de integriteit van een wedstrijd of competitie schaadt of zou kunnen schaden;

d. De UEFA niet onmiddellijk en vrijwillig op de hoogte stelt wanneer hij wordt benaderd in verband met activiteiten die erop gericht zijn het verloop en/of het resultaat van een wedstrijd of competitie op onwettige of ongepaste wijze te beïnvloeden;

e. Die de UEFA niet onmiddellijk en vrijwillig in kennis stelt van gedragingen waarvan hij weet heeft dat ze binnen de werkingssfeer van dit artikel kunnen vallen.

3. Indien een klacht wegens matchfixing wordt ingediend na afloop van de betrokken competitiefase, kan deze geen invloed hebben op het sportieve resultaat van de betrokken competitie of wedstrijd en kan de wedstrijd derhalve niet worden overgespeeld, tenzij het bevoegde tuchtrechtelijke orgaan anders beslist.

Artikel 19 Belangenverstrengeling

1. Alle personen die door deze bepalingen gebonden zijn, moeten situaties vermijden die tot een belangenverstrengeling zouden kunnen leiden. Een dergelijk conflict kan zich voordoen indien personen die aan deze bepalingen gebonden zijn, particuliere of persoonlijke belangen hebben of lijken te hebben die afbreuk doen aan hun vermogen om hun taken zonder ongepaste beïnvloeding uit te voeren. Onder particuliere of persoonlijke belangen vallen onder meer, maar niet uitsluitend, persoonlijke voordelen, financieel gewin of andere motieven om gunsten te verkrijgen voor zichzelf, familie, vrienden of anderen. Alle personen die aan deze bepalingen gebonden zijn, hebben de verantwoordelijkheid dergelijke belangenconflicten onverwijld aan de UEFA te melden.

2. Alle personen die aan deze bepalingen gebonden zijn, onthouden zich van de uitvoering van hun taken in geval van bestaande of potentiële belangenconflicten.

Artikel 20 Aanbieden en aanvaarden van geschenken en andere voordelen

Personen die aan deze bepalingen gebonden zijn, mogen alleen geschenken of andere voordelen aanbieden, vragen of aanvaarden waarvan redelijkerwijs niet kan worden aangenomen dat ze hun gedrag kunnen beïnvloeden, een verplichting kunnen doen ontstaan of tot een belangenconflict kunnen leiden. Alleen geschenken of voordelen die volgens de heersende gebruiken een symbolisch of traditioneel karakter hebben, mogen worden aangeboden of aangenomen.

Artikel 21 Omkoping en corruptie

1. Personen die aan deze bepalingen gebonden zijn, mogen geen onverschuldigde geldelijke of andere voordelen direct of indirect aanbieden, beloven, geven, vragen, vragen, ontvangen of accepteren met het oogmerk de besluitvorming van de UEFA te beïnvloeden, ongeacht of het zakelijke aangelegenheden betreft of enige andere commerciële of andere aangelegenheid.

2. Personen die aan deze bepalingen gebonden zijn, mogen geen onverschuldigd geldelijk of ander voordeel aanbieden, beloven, geven, vragen, ontvangen of aannemen in ruil voor het verrichten of nalaten van een handeling die verband houdt met hun officiële UEFA-activiteiten of die in strijd is met hun plichten.

3 Alle personen die aan deze bepalingen gebonden zijn, zijn verplicht elk aanbod, elke belofte of elke soortgelijke aanmoediging in de zin van lid 1 of 2 onverwijld aan de UEFA te melden.

Artikel 22 Biedingen en stemmingen

Alle personen die aan deze bepalingen gebonden zijn, hebben een bijzondere zorgvuldigheids- en loyaliteitsplicht wanneer zij gemachtigd en belast zijn met het nemen van besluiten betreffende de organisatie van UEFA-competities. Als zodanig moeten zij hun verantwoordelijkheden getrouw vervullen en beslissingen nemen naar eer en geweten en te goeder trouw, volgens objectieve criteria en nooit op basis van enig reëel of vermeend ongepast voordeel, geldelijk of anderszins.

9/12

Wat betekent 'spot-fixing'? Kies de beste definitie van deze term:

Binnen de wereld van matchfixing zijn er veel verschillende types van matchfixing. Spotfixing is er daar een van. Dit is in de voetbalwereld al verschillende keren gebeurd en is door de UEFA ook bestraft.   

Picture

Juist!

Er is sprake van manipulatie wanneer iemand opzettelijk een bepaalde actie uitvoert, maar niet noodzakelijkerwijs met de bedoeling een wedstrijd te verliezen. Deze actie staat vaak los van de uiteindelijke uitslag van een wedstrijd.

Spot-fixing kan bijvoorbeeld zijn het ontvangen van een gele kaart op een bepaald moment van de wedstrijd.

Zoals we in een van de dilemma’s hebben gezien, vroeg een van je vrienden je om het aantal corners tijdens een rust te beïnvloeden, dit is een perfect voorbeeld van “spot-fixing”. Het beste voorbeeld blijft dat van de gele kaart of rode kaart op een bepaald moment van de wedstrijd.

In de beschrijving van de vraag wordt uitgelegd dat sommige spelers al aan “spot-fixing” doen zonder dat dit financieel voordeel kan opleveren. Sommige spelers voerden enkele acties uit met het doel een gele kaart te krijgen om zo een wedstrijd te missen.

Picture

Onjuist! Het juiste antwoord is de eerste definitie.

Spot-fixing is wanneer een individu opzettelijk een bepaalde actie uitvoert, maar niet noodzakelijk met de bedoeling om een wedstrijd te verliezen. Deze actie houdt vaak geen verband met het eindresultaat van een wedstrijd.

Spot-fixing kan zijn het ontvangen van een gele kaart op een bepaald moment van de wedstrijd.

Zoals we in een van de dilemma’s hebben gezien, vroeg een van je vrienden je om het aantal corners voor een rust te beïnvloeden. Dit is een perfect voorbeeld van spot-fixing. In de beschrijving van de vraag wordt uitgelegd dat sommige spelers al aan spot-fixing doen zonder dat dit een financieel voordeel kan opleveren. Sommige spelers voerden enkele acties uit met het doel een gele kaart te ontvangen om een wedstrijd met opzet te missen.

Wij nodigen je uit om de bronnen te bezoeken en meer informatie te verkrijgen over matcfixing en de verschillende vormen.

10/12

Tanking van wedstrijden is een Engelse term die in sommige gevallen van matchfixing wordt gebruikt, maar wat betekent het?

In de voetbalindustrie hebben we al enkele verhalen gehoord over deze specifieke term van het manipuleren van wedstrijden. Matchfixing kan slechte gevolgen hebben voor het resultaat van een wedstrijd en voor het vertrouwen van de fans in je team. Sommige schandalen van matchfixing hebben gevolgen voor de bekendheid van spelers, clubs, competities en zelfs federaties 

Juist !

Dit is inderdaad het juiste antwoord voor het definiëren van de term “tanking” van wedstrijden. Het kan worden gezien als een tactische zet, maar het is een eenvoudige manier om een resultaat te regelen voor de beste managers.

De beroemdste verdachte tactische zet van teams vond plaats in de Wereldbeker 1982. De wedstrijd tussen Duitsland en Oostenrijk genereerde veel reacties vanwege de mogelijke “tanking” van wedstrijden.

Bekijk deze video, het zal u helpen om dit type match-fixing beter te begrijpen.

Fout ! De juiste definitie is de eerste, die gaat over manipulatie van sportwedstrijden door coaches of spelers, uitgevoerd als een tactiek of strategie.

Het kan worden gezien als een tactische zet, maar het is een eenvoudige manier om een resultaat te regelen voor de beste van de managers.

De beroemdste verdachte tactische zet van teams vond plaats in de Wereldbeker 1982. De wedstrijd tussen Duitsland en Oostenrijk genereerde veel reacties vanwege een mogelijke tanking van wedstrijden.

Bekijk deze video, hij zal je helpen om deze vorm van matchfixing beter te begrijpen.

11/12

Is het toegestaan om een financieel belang in een gokbedrijf te bezitten

Alle spelers moeten aan hun toekomst bouwen met financiële investeringen of bedrijven bezitten zoals onroerend goed, deelnemen aan het bijeenbrengen van fondsen van een startup, een voetbalclub kopen, enz. Je hebt een mogelijkheid om een deal te tekenen om je vermogen te vergroten, maar moet je dit accepteren?  

Picture

Fout ! Het juiste antwoord is nee.

Volgens de UEFA reglementen is het verboden voor voetbalspelers om betrokken te zijn bij een gokbedrijf of om financiële belangen te hebben in dit soort bedrijven. Betrekkingen met gokbedrijven kunnen je in grote problemen brengen.

Een bekende voetballer ontliep een verbod van 3 jaar en kreeg uiteindelijk een boete van enkele duizenden euro’s als gevolg van zijn betrokkenheid bij een wedbedrijf in verband met het bezit van aandelen in dit bedrijf. Wat je in gedachten moet houden, is dat je zo ver mogelijk weg moet blijven van gokbedrijven om elke vorm van sancties voor uw carrière en ook na uw carrière te voorkomen.

Als je gaat investeren, zorg ervoor dat je niet wordt geassocieerd of betrokken raakt in grijze gebieden. Dit kan zorgen voor problematische situaties.

Picture

Juist !

De reglementen van de UEFA staan inderdaad niet toe dat u enige vorm van relatie met een wedkantoor onderhoudt. Een beroemde speler heeft onlangs hiervoor een boete gekregen, maar hij kon een schorsing van 3 jaar krijgen voor zijn betrokkenheid.

Het is voor jou als speler verboden om in direct contact te staan met een gokbedrijf. Bovendien mag je familie ook niet wedden op jouw wedstrijden vanwege de connectie tussen beide. Dit soort situaties kan je in grote problemen brengen met als gevolg een verbod van meerdere jaren of erger.

12/12

Om deze quiz af te sluiten, vragen we je om ons te vertellen of je deze quiz zou aanbevelen aan een van je teamgenoten ?

Naast het beantwoorden van deze vraag, willen wij je vragen om ons te laten weten wat wij zouden kunnen verbeteren aan de quiz.  

Het idee is om jezelf te onderwijzen over matchfixing. Als we een onderwerp over het hoofd hebben gezien waarover je meer informatie zou willen hebben gehad, raden we je aan contact met ons op te nemen en dit aan ons kenbaar te maken.  

Bedankt voor je deelname aan deze vragenlijst. Laten we je resultaten bekijken.  

Picture

Bedankt voor uw deelname,

Voel je vrij om de quiz aan je collega’s of vrienden in de voetbalindustrie aan te bevelen.

Picture

Bedankt voor uw deelname,

Neem contact met ons op om ons te vertellen wat we in de quiz kunnen verbeteren.